Activă pe piaţă din 2002, firma TRADUMOND oferă soluţii globale pentru gestionarea cerinţelor de comunicare ale clienţilor. Oferim servicii de traducere, interpretare, cursuri de limbi străine şi servicii conexe (revizuire şi colaţionare, DTP), personalizate în funcţie de cerinţele clientului şi de specificul proiectului urmând a fi derulat.

Obiectivul nostru este de a oferi clienţilor avantajele specifice unui furnizor complet, asigurând economisirea de timp, evitarea problemelor de coordonare a mai multor furnizori, uniformitatea documentaţiei interne şi externe şi un nivel ridicat de calitate. Toate acestea facilitează şi fluentizează comunicarea, promovarea imaginii şi a produselor.

Echipa noastră include traducători, revizori lingvistici, interpreţi, profesori de limbi, tehnoredactori.
În cadrul activităţii noastre, folosim cele mai recente lucrări terminologice (dicţionare, glosare specializate, surse Internet), didactice (manuale, suporturi de curs personalizate etc.) şi software şi echipamente specializate.